Projectplan subsidie regio Zwolle Mobiel

1. Inleiding
In dit projectplan is beschreven op welke wijze uw organisatie met haar werknemers een transitie wil realiseren naar een duurzame vorm van mobiliteit. Deze transitie beoogt diverse doelstellingen die voor u toepasbaar zijn. Enkele voorbeelden:

  • Verminderen van CO2-uitstoot *
  • Realiseren spitsmijdingen 2 **
  • Fietsen stimuleren
  • Vaker met het OV laten reizen

Samen in overleg met u kijken wij naar de mogelijkheden die passen bij uw doelstellingen.

2. Welke activiteiten worden uitgevoerd?
Op basis van uw doelstellingen, grootte van uw bedrijf en locatie gaan wij met u kijken welke mogelijkheden zijn wat betreft de diverse activiteiten.

3. Op hoeveel verkeersdeelnemers richten de activiteiten zich?
Hier gaan wij kijken voor hoeveel werknemers de activiteiten van toepassing zijn.

4. Bijdrage van uw activiteiten in Overijssel
Wij verwachten dat de maatregelen gaan leiden tot diverse verbeteringen wat betreft de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in Overijssel.

5. Monitoring activiteiten
Om het daadwerkelijk aantal gerealiseerde verbeteringen te meten, maken we gebruik van de effectrapportages die Toogethr gaat aanleveren.

6. Structurele maatregelen
We willen de activiteiten structureel blijvend aanbieden. We verwachten daarmee dat het aantal deelnemers alleen maar zal toenemen.

7. Bijdrage uit de subsidieregeling en begroting
Van ons krijgt u vooraf te horen wat de vergoeding vanuit de subsidieregeling zal zijn.

 


* Definitie CO2-reductie: het minderen door CO2 door minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen.

** Definitie spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. De ochtendspits is tussen 07.00-09.00 uur. De avondspits is tussen 16.00-18.00 uur.

Menu