Over regio Zwolle Mobiel

De regio Zwolle creëert, samen met het bedrijfsleven en de overheid, slimme en schone mobiliteitsoplossingen. Zo houden we regio Zwolle aantrekkelijk en bereikbaar. We helpen werkgevers en reizigers met maatregelen waarmee zij op een slimme manier snel op de plek van bestemming komen. Samen zorgen we voor aantrekkelijke reisalternatieven, wat leidt tot meer vrijheid in werk- en reistijden, vitalere medewerkers en minder files en CO2-uitstoot.

De regio Zwolle is een bereikbare en gastvrije regio. Door de centrale ligging als scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat onze regio al jarenlang zien tot de best economisch presterende regio’s van het land te behoren. Toch staat de goede bereikbaarheid en de duurzame doorstroming van het verkeer door de groei van de (auto)mobiliteit onder druk. Hiervoor organiseren we diverse acties en maatregelen en zoeken we samen met werkgevers naar slimme, schone en op maat gesneden oplossingen.

Wat doet regio Zwolle Mobiel?

  • Initiëren: We helpen werkgevers om hun mobiliteit te verbeteren door het uitvoeren van acties en projecten.
  • Inspireren: We laten werkgevers met succesvolle en concrete acties zien dat ze winst kunnen halen met een effectief mobiliteitsmanagement.
  • Faciliteren: We faciliteren werkgevers bij de invulling van hun mobiliteitsbeleid door samen acties en projecten op te zetten.

Partner worden van regio Zwolle Mobiel

Als werkgever in de regio Zwolle kunt u partner worden van regio Zwolle Mobiel. In het partnerschap worden de afspraken vastgelegd. Wat doen wij en wat doet u als werkgever?

Werken aan mobiliteit levert winst op, voor uw organisatie en voor uw medewerkers. Door samen te werken als partners dragen we bij aan slimme en duurzame mobiliteit in uw regio. En u sluit zich meteen aan bij een interessant netwerk van bijna 150 werkgevers.

N50 Kampen - Zwolle
Arnold Helfrich – Mobiliteitsadviseur

Creatief, betrokken en actiegericht zijn mijn kenmerken. Ik stop graag een dosis energie in jouw vraagstuk.

Hoe reis ik zelf:
Ik verplaats me het liefst te voet met mijn ‘barefoot’ schoenen.

Neem contact op:
Mail via a.helfrich@overijssel.nl

René Teeuwen – Mobiliteitsadviseur

Gedreven, zeer creatief en doelgericht. Voor ieder probleem zijn er meerdere oplossingen. Daag me maar uit.

Hoe reis ik zelf:
Trein en bus zijn heerlijk in stedelijke gebieden en de fiets voor de kortere afstanden. De auto daar waar het niet anders kan.

Neem contact op:
Mail via r.teeuwen@overijssel.nl

Marco Wigbers – Mobiliteitsadviseur

Ik ondersteun werkgevers met hun mobiliteitsbeleid en strategische vraagstukken. Ik zet de huidige feiten op een rij en adviseer aan de hand van inspirerende voorbeelden hoe het anders kan.

Neem contact op:
Mail via MAF.Wigbers@overijssel.nl

Kim Ruijs – Verkeerspsycholoog

Wil je weten hoe je het reisgedrag van jouw medewerkers/collega’s kan veranderen? Als verkeerspsycholoog vertel ik je graag welke beïnvloedingstechnieken je kan inzetten.

Hoe reis ik zelf:
Als het kan, verplaats ik me het liefst op de fiets voor mijn woon-werkverkeer. Tas in mijn fietskrat en gaan!

Logo provincie

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt ondernemers en inwoners om te investeren in veilige, duurzame en slimme manieren van reizen en het vervoeren van goederen. Op die manier blijft het vervoer van personen en goederen over weg, water en spoor in Overijssel in beweging. Overijssel blijft zo aantrekkelijk om in te ondernemen, werken, wonen en recreëren. De provincie zet actief in op meer en duurzaam openbaar vervoer en stimuleert fietsgebruik door de aanleg van voldoende voorzieningen.

Stuurgroep

Regio Zwolle Mobiel heeft regelmatig afstemming met en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en overheid. De stuurgroep stelt zich hier graag aan u voor.

Zwolle
Menu