Wegwerkzaamheden aangrijpen voor fietsstimulering

Wegwerkzaamheden aangrijpen voor fietsstimulering

Wederom een mooie case van een collega-regio die slim gebruik heeft gemaakt van een situatie om fietsen te stimuleren. Een mooi voorbeeld van IJmond Bereikbaar hoe je kunt omdenken: van een nood een deugd maken!

De renovatie van de Velsertunnel werd door het bedrijfsleven in regio IJmond gezien als een kans om het fietsen te stimuleren. Dit vertaalde zich naar diverse maatregelen die tijdens de werkzaamheden plaatsvonden. Zo werd een tweede fietspont ingelegd waarmee het aantal oversteekmogelijkheden flink toenam, werden de vertrek- en aankomsttijden van de bus-aansluiting aangepast aan de vaartijden van de fietspont en werden er fietsparkeervoorzieningen geplaatst bij de aanlandplaats van de fietspont. Ook werden infrastructurele maatregelen genomen om het fietsverkeer rondom de Sluizenroute veiliger te maken en veilige fietsroutes te creëren naar en op de bedrijventerreinen in Beverwijk. Maar dat was niet alles. Er werd een fietsstimuleringsactie gelanceerd om medewerkers die al naar het werk fietsten én automobilisten die overstapten op de fiets, financieel te belonen. Werknemers die al naar hun werk fietsten, kregen €0,05 per kilometer. Deze beloning kon oplopen tot maximaal €0,15 per kilometer voor elke dag dat zij een collega die voorheen met auto naar het werk kwam wisten te overtuigen om ook te fietsen (€0,05 per collega). De collega-automobilist kreeg zelf €0,10 per gefietste kilometer.

Effecten
De aanpak was een groot succes. De pont stond in de spits vol met fietsen en ook na de renovatie bleven veel mensen fietsen. Nu, enkele jaren na de renovatie, vaart de spitspont nog steeds met dezelfde frequentie (elke 10 minuten). Aan de fietsstimuleringsactie deden in totaal zo’n 170 bedrijven mee. Er bestaat nog steeds een fietscommunity van zo’n 35.000 fietsers. Elke jaar wordt er een leuke actie voor hen georganiseerd. Bijkomend effect is dat ook het bedrijfsleven de meerwaarde van de fiets heeft leren onderkennen en hier meer dan voor de renovatie op inzet.

Meer weten?  
Wil je meer weten over de aanpak van IJmond Bereikbaar tijdens de renovatie van de Velsertunnel? Neem dan contact op met Astrid van den Haak, projectleider Duurzame Mobiliteit Omgevingsdienst IJmond. Heb je een andere vraag, neem dan contact op met onze mobiliteitsmakelaars.

Menu