Update monitoring effecten corona op mobiliteit 17 juni

Rapportage-COVID-19-17-juni

Versie woensdag 17 juni

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1 keer per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Lees hier de diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

  • Autoverkeer is nog 11% minder (maximaal was dit 41%)
  • Vrachtverkeer is weer 1% minder (maximaal was een 5% afname)
  • Gebruik OV met 69% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag

  • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 31% (dat was 51% minder)
  • De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 27% gestegen (dit was 58% meer)
  • Thuiswerken is toegenomen tot 69% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

  • Het aantal ongevallen is t.o.v. 2019 met 30% gedaald, het aantal gewonden met 26%
  • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
  • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu