Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 7 oktober

Achtergrondenrapportage Monitoring Mobiliteit 7 oktober 2020

Versie woensdag 7 oktober

Zien we al eerste effecten van de persconferentie van vorige week maandag (en de aangekondigde maatregelen) op de mobiliteit van de afgelopen week? Het korte antwoord is, ja! We zijn benieuwd of deze eerste resultaten in de komende weken bestendigd zullen worden!

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 11% minder t.o.v. 2019  (vorige week 8%, maximaal was dit 47% minder)
 • Gebruik OV met 51% afgenomen t.o.v. 2019 (vorige week 47%, maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 14% hoger t.o.v. 2019 (vorige week 11% hoger, maximaal 12% minder)
 • Aantal bewegingen goederenvervoer is 7% hoger (vorige week 1%, maximaal 29% lager)

Reisgedrag

 • Aantal verplaatsingen naar de werkplek is 23% lager (vorige week 22%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 18% hoger dan begin maart (vorige week 18%, max 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 15%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Op slide 7 zien we een lichte afname van het verkeer op werkdagen, maar het vrachtverkeer is daarentegen gewoon doorgestegen. Op slide 13 en 14 zien we dat de totale verkeersprestatie met een paar procent is afgenomen. Op slide 46 is goed te zien dat de verkeersafname niet alleen in de spitsen is, maar ook tijdens de daluren. Al met al minder verkeer dus. En dat zorgt uiteraard voor spectaculair minder files! (slide 15). Kijk ook eens naar slide 17 waar goed de relatie tussen files en hoeveelheid verkeer te zien is. Met 8% minder verkeer bereik je al een afname van 50% in congestie! Dat is uiteraard een mooie aansporing om indien mogelijk (geheel of gedeeltelijk) thuis te werken.
 • En dat brengt ons op slide 42. We zien dat een aantal bestemmingen zoals kantoor, sport, zorg en onderwijs de afgelopen week licht zijn gedaald en dat iets meer mensen thuis zijn gebleven. Recreatie is ook flink gedaald maar dat kan ook te maken hebben met het slechte weer van vorige week. Naast een lichte afname van het autoverkeer zien we ook een afname van het OV (slide 19) en het fietsen (slide 22). Maar, zoals jullie weten, is er een directe relatie tussen fietsen en weer, de fietsgrafieken lezen bijna als een weerarchief! Op slide 53 is overigens goed te zien dat die fietsers vooral zijn overgestapt naar de auto vorige week… Maar al met al lijkt het er op dat de vorige week ingegane maatregelen wel degelijk al effect op de activiteiten van mensen en dus de mobiliteit hebben gehad.
 • Het is wel aardig weer eens naar slide 25 te kijken waar we zien dat het grensoverschrijdend verkeer naar Duitsland en België in een dalende trend zit. Hier is een duidelijk effect te zien van de maatregelen die deze landen hebben genomen ten aanzien van het reizen van en naar het “rode” Nederland.
 • De resultaten van een nieuw thuiswerkonderzoek op slide 74 en 75. De mensen die kunnen thuiswerken werkten begin september gemiddeld nog steeds 3,2 dagen per week thuis; interessant is dat men denkt dat, ook als alles weer “normaal” is, men nog steeds 2,4 dagen per week thuis zal blijven werken. En dat zou betekenen dat onze mobiliteit en de congestie structureel er anders uit zal blijven zien! We herhalen deze “flitspeiling” deze week, zodat we kunnen zien of die 3,2 als gevolg van de oproep van premier Rutte weer wat omhoog gaat. We zijn benieuwd!
 • Tot slot nieuwe verkoopcijfers van auto’s en gemotoriseerde tweewielers op slide 106, 108 en 109. Er worden nog steeds meer occasions, motoren, brom- en snorfietsen en speed pedelecs verkocht dan vorig jaar en minder nieuwe auto’s. Bemoedigend is dat voor het eerst dit jaar de verkoop van bedrijfswagens weer op het niveau van 2019 zit. Laten we hopen dat dit een indicator is van een voorzichtig economisch herstel. Uiteindelijk moeten al die online bestellingen wel vervoerd en geleverd worden natuurlijk.

We missen eigenlijk nog de foto’s uit de grotere steden. Daar zijn toch ook wel verrassende plekjes te zien tijdens jullie wandel- of fietsrondje?

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu