Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 5 augustus

Corona-Mobiliteitsupdates-5 augustus

Versie woensdag 5 augustus

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 4% minder t.o.v. 2019 (maximaal was dit 47% minder)
 • Vrachtverkeer is 6% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Gebruik OV met 54% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart zijn ongeveer terug op het oude niveau

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is i.v.m. vakantie 39% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is hetzelfde als begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 77% (dit was 38% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 14%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Het autoverkeer zit nog steeds op ongeveer hetzelfde niveau dan in 2019; wel opvallend is de lichte toename van het vrachtverkeer (slide 6) en in overeenstemming daarmee de positieve trend in im- en export (slide 31)
 • De spreiding over de dag is opmerkelijk (slide 7): een omgekeerd spitspatroon met de drukke perioden in de daluren en in de avond…
 • Ook het vakantiepubliek weet het OV niet massaal te vinden, uitgezonderd de treinen naar de kust op warme dagen. De bezetting ligt nog steeds onder de helft van “normaal” (slide 18). De verkoop van occasions (+17% in juli, sheet 91) en gemotoriseerde tweewielers (slide 94) daarentegen ligt duidelijk hoger dan vorig jaar. Zou dit toch een indicatie zijn dat een aantal OV-reizigers overstapt naar een vorm van individueel vervoer? We zijn erg benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt na de vakanties als weer meer mensen naar het werk en school gaan…
 • Hoewel, de houding t.o.v. thuiswerken in de toekomst en nu blijft onveranderd hoog (zie bijvoorbeeld het recente ANWB-onderzoek, slide 65). Is het voldoende om de gebruikelijke files in september te doen verdwijnen?
 • De toename van het verkeer is in heel Europa zichtbaar na de versoepelingen in de diverse landen. Zie slide 27. In Nederland zitten we al vanaf maart bij de landen die het minste verkeersafname hebben (slide 24 en 26). Als mobiliteit een indicatie is voor de economie, dan doen we het dus waarschijnlijk relatief zo slecht nog niet in relatie met de rest van Europa…We zijn benieuwd of dit ook blijkt uit de cijfers van het CBS op 14 augustus.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu