Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 30 september

Versie woensdag 30 september

Op de persconferentie afgelopen maandag zei minister de Jonge: “De treinen worden voller. Op de weg is het weer drukker. En dat zoveel mogelijk thuiswerken, schiet er steeds meer bij in.” Zien we dat ook in de data en wat valt er nog meer op deze week?

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 8% minder t.o.v. 2019  (maximaal was dit 47%)
 • Gebruik OV met 47% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 11% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Het aantal vervoersbewegingen is lager dan in 2019.

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is 22% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is 18% hoger dan begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 14%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Drukker zien we het niet worden op de weg. Eigenlijk is het verkeer de hele maand september al redelijk stabiel en op een niveau dat goed vergelijkbaar is met de laatste weken voor de vakantie eind juni. Dat betekent dus minder verkeer in totaal, zeker in de spitsen (zie slide 7, 8 en 10) en ook de verkeersprestatie als geheel blijft tussen de 7 en 10% onder het niveau van 2019 (slide 15). En dat is precies genoeg om de congestie heel beperkt te houden (slide 16). Op slide 7 is overigens ook goed te zien dat de afname van het personenverkeer deels gecompenseerd wordt door een toename van 11% in het vrachtverkeer t.o.v. 2019!
 • Wij denken dat deze, voor de bereikbaarheid gunstige, verkeerssituatie voor een groot deel te danken is aan een blijvend hoog percentage thuiswerkers. Op slide 43 en 45 is goed te zien dat er op een gemiddelde werkdag nog steeds zo’n 25 tot 30% minder mensen naar het werk gaan, vergeleken met de periode voordat er Corona was. Dit percentage hadden we ook al in juni. Overigens zijn er (los van de recente oproep van ons kabinet) al veel mooie initiatieven ontplooid in regio’s om het hoge percentage thuiswerken vast te houden. Zie bijvoorbeeld slide 86, maar we kennen gelukkig meer goede voorbeelden van samenwerking tussen werkgevers en overheden (kijk ook eens op de recent gelanceerde site zowerkthet.nl met veel tips over thuiswerken)
 • Het openbaar vervoer blijft nog steeds flink achter. De hele maand september ligt het gebruik van het OV al op ongeveer 50% van 2019. We zien daar vooralsnog weinig verandering.
 • We zijn uiteraard heel benieuwd of al deze cijfers zullen dalen nu de aangescherpte regels van kracht zijn. En zien we het horecabezoek inzakken en gaan er minder mensen winkelen en sporten? Met andere woorden: zullen de bestemmingen die al een tijdje in de opgaande trend zitten (slide 42 en 44) een dip naar beneden maken?

Woensdag 7 oktober nieuwe resultaten van een enquête over thuiswerken nu en in de toekomst. Een tipje van de sluier: veel werknemers verwachten dat ook als alles weer “normaal” is ze veel meer blijven thuiswerken dan in de periode van voor Corona. Dus dat Corona gaat zorgen voor structurele gedragsveranderingen. Wij blijven het uiteraard voor jullie volgen en zijn vooral nieuwsgierig naar de korte-termijn effecten in de komende drie weken. Op de laatste slide tenslotte een mooi plaatje van de Slufter. We kunnen het niet genoeg benadrukken: blijf bewegen tijdens het thuiswerken, neem pauze en fiets of wandel een rondje (en stuur ons als bewijs een foto!). Goed voor lichaam en geest!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu