Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 29 juli

Covid-update-29-juli

Versie woensdag 29 juli

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 3% minder t.o.v. 2019 (maximaal was dit 47% minder)
 • Vrachtverkeer is 5% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Gebruik OV met 52% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart zijn ongeveer terug op het oude niveau

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is i.v.m. vakantie 39% lager (was 51% lager)
 • De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is 7% hoger (dit was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 76% (dit was 34% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • Het aantal ongevallen is t.o.v. 2019 met 23% gedaald, het aantal gewonden met 22%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Ook op de weg is het duidelijk dat de vakantie is ingezet. Er is meer autoverkeer dan vorig jaar (slide 8), maar de verdeling over de dag is duidelijk anders geworden (slides 9 en 10). Meer verkeer in de daluren en in de avond, maar minder in de ochtendspits want de mensen die niet op vakantie zijn werken nog steeds voor een groot deel thuis.
 • Na de piek van vorige week door wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet is de congestie weer gedaald onder het niveau van vorig jaar (slides 15 en 16). De combinatie van wegwerkzaamheden en vakantieverkeer zal ook de komende weken het congestiebeeld blijven bepalen.
 • Over het goederenvervoer per spoor en zeevaart (slides 30 en 31) zijn nieuwe data beschikbaar. Als we het goederenvervoer als indicator voor de economie zien is er weliswaar overall nog een afname maar er zijn ook bemoedigende cijfers. Zo is het containervervoer per schip alweer op het niveau van 2019 en lijkt ook het wegvervoer en de binnenvaart weer op de niveaus van 2019 te zitten. Belangrijker nog is de constatering dat de trend vanaf het dieptepunt (rond week 14-15) positief is.
 • Ook een duidelijk opgaande trend bij het parkeren. Voor Nederland als geheel hebben we weer dezelfde bezettingsgraden in de parkeergarages en –terreinen dan in 2019 (slides 94 en 95). In sommige steden wordt er zelfs meer geparkeerd, in andere nog wat minder, maar de algehele conclusie is dat we weer evenveel parkeren met elkaar als in 2019.. En dan is de cirkel weer rond, want als er meer (vrije tijds)autoverkeer is dan vorig jaar, met meer bezoek aan horeca, steden etc. (slides 39 en 48) dan zullen we die auto ook ergens moeten stallen…

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu