Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 23 september

23 september 2020

Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 23 september

Versie woensdag 23 september

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 5% minder t.o.v. 2019  (maximaal was dit 47%)
 • Gebruik OV met 48% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 8% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Het aantal vervoersbewegingen is lager dan in 2019, met name voor spoor en de export

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is 27% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is 13% hoger dan begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 14%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Wat het verkeer betreft eigenlijk niet zoveel. De hoeveelheid verkeer blijft nog steeds op hetzelfde niveau en dat betekent dat de files ook nog wegblijven. De hoeveelheid vertraging stijgt wel, maar is nog ongeveer 60% lager dan vorig jaar. Dat komt doordat het verkeer in de spitsen lager is (slide 8). Vooral de ochtendspits is minder druk is dan vorig jaar, namelijk 10% minder verkeer. In de avondspits is dat 6% minder.
 • Ook in het gebruik van het OV verandert er niet veel (slide 19). Wel wordt er meer gefietst en gelopen (slide 22), ook naar het werk of naar school (slide 54).
 • Dat veel mensen nog steeds thuiswerken wisten we al. Onderzoek van TNO laat zien dat dit vooral gebeurt in de ICT en de financiële sector (slide 72), niet onlogisch. In hetzelfde onderzoek is ook gevraagd naar het aantal uren dat mensen werken en het blijkt dat er thuis meer uren gewerkt worden dan op kantoor. Dat dit de gezondheid niet schaadt blijkt ook: ruim 80% van de werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed en het aantal burn-out klachten is niet toegenomen. Dit onderzoek dateert uit eind juni, begin juli, dus het is afwachten wat de lange termijn effecten van thuiswerken zijn.
 • En als er weer naar kantoor gereisd wordt, zal dit voor een bepaalde groep mensen op een andere manier gebeuren. Uit onderzoek onder het NS-panel blijkt dat 10% een ander vervoermiddel heeft aangeschaft: van auto tot e-bike. En dat voor een deel van deze mensen dit een alternatief voor de trein gaat worden.

Het is duidelijk dat het M&E-team geen biologen telt, want op de foto op de laatste slide van onze achtergrondrapportage #20 stond geen ribkwal, maar een kompaskwal. Bij deze maken we dat goed door alsnog de ribkwal in zijn natuurlijke omgeving te tonen. Dit gezegd hebbende, kunnen we nog altijd mooie foto’s van de omgeving gebruiken. Dus als jullie een rondje lopen en er is iets moois te zien: maak een foto en stuur deze naar ons.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu