Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 22 juli

Covid-update-22-juli

Versie woensdag 22 juli

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 7% minder (maximaal was dit 47%)
 • Vrachtverkeer is 4% hoger dan begin maart (maximaal was een 12% afname) Gebruik OV met 48% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)
 • Wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart terug op ongeveer het oude niveau

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is nog 33% lager (dat was 51% lager)
 • De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is nog 3% hoger(dit was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 69% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • Het aantal ongevallen is t.o.v. 2019 met 24% gedaald, het aantal gewonden is ook met 24% gedaald
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Het verkeer in de weekenden en ook in de daluren ligt boven het niveau van voor corona en ook boven het niveau van 2019 (sheets 6, 8, 9). Dit heeft uiteraard mede te maken met het vele vakantieverkeer.
 • Omdat meer mensen in eigen land vakantie vieren, in ieder geval meer dan 15% toename vergeleken met 2018 (sheet 65), en deze mensen ook voor het overgrote deel met de auto op vakantie gaan (bijna 90%) merk je dat op de Nederlandse wegen; niet alleen als ze naar het vakantieadres rijden, maar natuurlijk ook bij uitstapjes tijdens de vakantie. Voeg daar aan toe dat ook veel mensen gewoon thuis blijven (en uitstapjes maken) en je hebt een mooie mix van meer drukte op de weg. Ook het aantal pechgevallen is voor het eerst weer hoger dan in 2019 (sheet 72).
 • Dat merk je ook bij de bestemmingen waar al deze mensen naar toe gaan. Recreatie en horeca zijn de afgelopen week opvallend gestegen (sheet 36) en thuisblijven doen we steeds minder (sheet 35). Ook de parkeergarages vullen zich langzamerhand weer wat meer (sheet 90 en 91). En nu maar hopen dat we de 1,5 meter richtlijn blijven volgen…
 • De drukte op de weg in combinatie met wegwerkzaamheden zorgt ervoor dat de (vakantie)files sterk zijn toegenomen (sheet 15). We zijn erg benieuwd of deze trend de komende maand doorzet.
 • Op Schiphol is er zeker geen sprake van vakantiedrukte (sheet 29, 30) en ook in het OV loopt het nog niet storm (sheet 16 en 17). Zie ook sheet 63 voor mogelijke verklaringen. Wellicht speelt ook mee dat we in Nederland nog niet zo bereid zijn om een mondkapje te dragen. Iemand suggereerde om mondkapjes snel te verplichten in horeca, winkels, slecht geventileerde werkomgevingen etc, net als in veel andere landen. Dan raken we er aan gewend en stappen we ook weer wat makkelijker in het OV, is het idee… Wij hebben zo onze twijfels, als de rest van de wereld fietshelmen draagt doen wij het ook niet… Tot slot: op de laatste sheet (122) weer een mooie foto, dit keer via een lezer van de monitor uit het uiterste zuiden van ons land. Blijf insturen, want we kunnen er nog wel een paar gebruiken!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu