Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 2 september

2-september-2020

Versie woensdag 2 september

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 7% minder t.o.v. 2019  (maximaal was dit 47%)
 • Gebruik OV met 30% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 9% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Het aantal vervoersbewegingen is lager dan in 2019, met name voor spoor en de export

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is i.v.m. vakantie 39% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is 7% hoger dan begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 16% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • De vakantie was vorige week al voorbij in de regio’s Noord en Zuid. We zien weliswaar deintensiteiten en verkeersprestatie iets oplopen naar het niveau van voor de vakantie (slide 9, 10 en 14) maar alles lijkt erop te wijzen dat het beeld van voor de vakantie ook in september wordt gecontinueerd. Dus een sterk achterblijvende ochtendspits en iets meer verkeer overdag, resulterend in totaalintensiteiten die vergelijkbaar zijn met 2019. We denken dat dit beeld ook volgende week niet sterk zal wijzigen.
 • Het lijkt er dus op dat het aandeel thuiswerkers onverminderd hoog blijft (slide 45) waardoor de congestie onverminderd laag blijft (slide 16). Het verschil met vorig jaar is op slide 16 prachtig te zien; toen spoot de congestie alweer omhoog toen ook de regio’s Noord en Zuid terug waren van vakantie. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de ongevallen (slide 87); ook daar een toename vorig jaar en een stabilisatie dit jaar.
 • Het OV-gebruik zit duidelijk in de lift sinds een paar weken (slide 19). Voor een deel komt dit waarschijnlijk door de toename in het onderwijs (slide 45). Maar over-all zien we het aandeel OV in het woon-werkverkeer en onderwijs nog niet sterk toenemen; een nieuwe slide 55 (ook slide 54) laat goed zien dat zowel naar het werk als naar het onderwijs het aandeel auto en fiets is gestegen ten koste van vooral het OV.

Daarbij nog een oproep om vooral te blijven bewegen tijdens het thuiswerken!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu