Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 19 augustus

Corona Updates Mobiliteit 19-augustus-2020

Versie woensdag 19 augustus

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates. Hierbij weer onze wekelijkse update met bijna 50 slides met bijgewerkte of nieuwe data.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 7% minder (maximaal was dit 47%)
 • Vrachtverkeer is 3% hoger t.o.v. dan 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Gebruik OV met 53% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is i.v.m. vakantie 39% lager (was 51% lager)
 • Het aantal vluchten in Nederland en ook op Schiphol lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben (slide 35 en 36). Opvallend, en vanuit economisch perspectief positief, is dat de luchtvracht zich al bijna weer hersteld lijkt te hebben.
 • Thuiswerken is toegenomen tot 77% (dit was 38% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 16% gedaald, het aantal gewonden met 12%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Eerst nog even een terugblik naar 2 weken geleden. Daar schreven wij: “Als mobiliteit een indicatie is voor de economie, dan doen we het dus waarschijnlijk relatief zo slecht nog niet in relatie met de rest van Europa…We zijn benieuwd of dit ook blijkt uit de cijfers van het CBS op 14 augustus.” En wat bleek? Met een krimp van slechts 8,5% zijn we zo’n beetje het beste jongetje uit de klas in Europa. Voor ons weer een bevestiging dat mobiliteit, naast een heleboel andere dingen, ook een belangrijke economische indicator is.
 • Al weken lang is er iets meer vrachtverkeer en iets minder personenautoverkeer dan in 2019 (slide 6) waarbij de congestie laag blijft (slide 15). Het gebruik van het OV is ook al een flinke tijd redelijk stabiel met rond de 50% minder reizigers dan vorig jaar (slide 18). Je mag verwachten dat nu de scholen weer deels begonnen zijn en de vakanties ten einde lopen we weer toename van de mobiliteit gaan zien in de komende maand.
 • Alhoewel… onze Minister-president heeft gisteren een duidelijke oproep gedaan om thuis te blijven werken voorlopig. Op slide 40 zien we duidelijk dat het aantal mensen dat naar het werk of onderwijs reist de afgelopen weken stabiel is. Het percentage thuiswerkers lijkt nog steeds constant op rond de 40% te zitten. Ook hier zijn we uiteraard benieuwd hoe dit in september gaat verlopen.
 • Bij het verkeer in de steden zien we ook een paar opvallende verschuivingen. Zo is bij den Haag een relatieve toename van de intensiteiten t.o.v. andere steden te zien (slide 12), die enigszins in lijn is met een toename in NOx (slide 85) en PM10 (slide 88). Een beetje speculatief wellicht, maar zou dit te maken kunnen hebben met de toestroom van recreanten naar het strand van Scheveningen? En in Rotterdam zien we enerzijds een relatief sterke toename van het fietsverkeer (slide 21) en ook een behoorlijke afname van het autoparkeren in een paar centrum-garages (slide 103). Zou dat laatste te verklaren zijn door de mondkapjesplicht in een aantal winkelgebieden? Volgens de winkeliers daar is in ieder geval het bezoek aan hun winkels dramatisch gekelderd.
 • Het aantal vluchten in Nederland en ook op Schiphol lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben (slide 35 en 36). Opvallend, en vanuit economisch perspectief positief, is dat de luchtvracht zich al bijna weer hersteld lijkt te hebben.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu