Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 16 september

Versie woensdag 16 september

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 6% minder t.o.v. 2019  (maximaal was dit 47%)
 • Gebruik OV met 48% afgenomen t.o.v. 2019 (dit was maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 8% hoger t.o.v. 2019 (maximaal was een 12% afname)
 • Het aantal vervoersbewegingen is lager dan in 2019, met name voor spoor en de export

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is 27% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is 14% hoger dan begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 14%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Eerlijk gezegd zijn de verkeersgegevens bijna een beetje saai aan het worden in september. Intensiteiten, verkeersprestatie en spreiding over de dag blijven mooi stabiel (slide 7 t/m 15), de ochtendspits is nog steeds vrijwel afwezig, van de OV-campagne was uiteraard afgelopen week nog niet veel te merken (slide 19) en het lijkt dat fietsen weer wat in de lift zit (slide 22 en 23). Op slide 43 is wel te zien dat mensen er langzaam maar zeker steeds meer op uit trekken met diverse motieven. Op slide 54 is te zien dat naar het werk en onderwijs het aandeel fiets weer iets is gestegen.
 • Op slide 78 zien we dat het aandeel mensen dat op vakantie in eigen land ging in juni de stijgende trend al te pakken had. We zijn benieuwd naar de cijfers over juli en augustus, waarbij we verwachten dat er dan meer mensen in eigen land op vakantie zijn geweest dan in 2019.
 • Resultaten van een nieuw onderzoek naar zakelijke mobiliteit op slides 82 en 83. Het onderzoek bevestigt inzichten uit andere onderzoeken: werkgevers verwachten dat ook over 6 maanden nog meer dan de helft van de werknemers (een deel van de week) thuiswerkt. Het aantal zakelijke kilometers neemt met een kwart af in 2020 en, toch wel opvallend, 18% van de bedrijven heeft al maatregelen genomen door het wagenpark te verminderen.
 • Tenslotte is het op slide 88 mooi om te zien dat het aantal ongevallen ruim onder het niveau van 2019 blijft. COVID-19 veroorzaakt uiteraard veel leed, maar voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn de effecten vooralsnog positief; de maatschappelijke kosten van mobiliteit zijn het laatste half jaar duidelijk verminderd!

Op de laatste slide een prachtige foto waarop duidelijk te zien is dat er gelukkig nog vele wandelpaden in Nederland zijn waar je vrijwel niemand tegenkomt. Onze oproep is dan : zoek komende week ook eens zo’n wandelpad op (en ons uiteraard een foto te sturen).

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu