Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 15 juli

Covid-update-mobiliteit-15 juli

Versie woensdag 15 juli

Hierbij alweer voor de 12e week achter elkaar onze achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 12% minder (maximaal was dit 47%)
 • Vrachtverkeer is 4% hoger dan begin maart (maximaal was een 12% afname)
 • Gebruik OV met 52% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 26% (dat was 51% minde)
 • De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 16% gestegen (dit was 51% meer)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 69% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • Het aantal ongevallen is t.o.v. 2019 met 55% gedaald, het aantal gewonden met 49%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Het autoverkeer zit als totaal eigenlijk al weer op het niveau van voor COVID-19. Ten opzichte van 2019 zit het personenautoverkeer er nog iets onder, maar het vrachtverkeer is zelfs al toegenomen (sheet 6 t/m 10).
 • Gelukkig blijft met name de ochtendspits nog wat achter (sheet 11) waardoor de congestie ook nog meevalt (sheet 17). Maar het lijntje loopt al wel op, waardoor we van bijna 0 voertuigverliesuren alweer op de 200.000 zitten. Nog steeds maar een derde van de congestie van vorig jaar rond deze tijd…
 • Het OV-gebruik is na de versoepeling per 1 juli wel iets verder gegroeid, maar nog niet erg spectaculair (sheet 18). In dit verband is het ook aardig om te zien dat in mei en juni er relatief veel occasions zijn verkocht (sheet 79). Volgens de autoverkopers in de media was dit omdat veel OV-reizigers een auto kochten. Uit cijfers van de RDW blijkt dat met name in stedelijke gebieden met de hoogste woningdichtheid het autobezit is gegroeid (sheet 80). En dat zijn dus, waarschijnlijk niet toevallig, de gebieden waar het OV veel wordt gebruikt… Het gaat wellicht niet om hele grote aantallen, maar het is toch een opmerkelijke trend, waaruit blijkt dat een deel van de OV-reizigers op dit moment liever niet meer met het OV reist. Een deel zal overigens ook overstappen op de een of andere tweewieler (sheet 82).
 • Het aantal vluchten in Nederland is nog steeds bijzonder laag (sheet 31), maar we zien duidelijk dat – de lijn wel de opwaartse beweging heeft gevonden.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu