Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 14 oktober

Achtergrondrapportage Mobiliteit Corona

Versie woensdag 14 oktober

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 14% minder t.o.v. 2019  (vorige week 11%, maximaal was dit 50% minder)
 • Gebruik OV met 52% afgenomen t.o.v. 2019 (vorige week 51%, maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 11% hoger t.o.v. 2019 (vorige week 14% hoger, maximaal 12% minder)
 • Aantal bewegingen goederenvervoer is 5% hoger (vorige week 1%, maximaal 11% lager)

Reisgedrag

 • Aantal verplaatsingen naar de werkplek is 30% lager (vorige week 29%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 23% hoger dan begin maart (vorige week 18%, max 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 15%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Na de persconferentie van 28 september is het verkeer weliswaar licht gedaald en het thuiswerken heel iets toegenomen (slide 44) maar al met al is het toch een heel beperkt effect. Opvallend is dat, hoewel de gemiddelde afstand per auto is afgenomen (slide 52 rechts) en ook de totale verkeersprestatie op het HWN (zie bijvoorbeeld slide 11 en 13), tegelijkertijd het aantal autoverplaatsingen iets is toegenomen (slide 52 links). Op deze slide 52 zien we ook de waarschijnlijke verklaring: door het slechte weer van afgelopen week is het aantal fietsverplaatsingen flink gedaald. Voor veel korte verplaatsingen heeft men dus even de auto in plaats van de fiets gepakt (kinderen naar school of sport brengen, even een boodschapje…)
 • Gelukkig zien we dat het goederenvervoer, zowel op de weg als op het spoor, op of boven het niveau van vorig jaar zit (slide 34). Dat zou een indicatie kunnen zijn voor, ondanks alles, toch meevallende economische macrocijfers in het 3e kwartaal.
 • In de luchtvaart zien we het aantal vluchten in Nederland weer gestaag afnemen (slide 38). Het negatieve reisadvies van en naar veel landen is hier ongetwijfeld debet aan. Laten we hopen dat het niet te lang duurt voordat we weer een stijgende lijn mogen zien!
 • Op slide 47 en 48 nieuwe data over de spreiding over de dag van het reizen naar werk en onderwijs. Op slide 47 is goed te zien dat de thuiswerkers vooral gezorgd hebben voor een relatief grote afname van het spitsverkeer; bij onderwijs is er wel een absolute afname van het aantal reizigers, maar is de afname over de dag redelijk constant. Op slide 48 is weer te zien dat in de laatste paar weken het aandeel thuiswerken (overdag) weer wat is toegenomen. Ook is goed te zien dat mensen die in de avonduren moeten werken meestal niet thuis (kunnen) werken.
 • Op slide 101 en 102 zien we dat de emissies stikstof en fijnstof door het verkeer in de steden behoorlijk is toegenomen, ook ten opzichte van vorig jaar. We hebben hier nog geen verklaring voor; komt het door het weer (wind?) of omdat er meer scootertjes en auto’s zijn gaan rijden omdat mensen niet meer in het stedelijk OV willen reizen? Wellicht weet u het?
 • Tenslotte willen we even stilstaan bij onze (eenmalige) zilveren slide 25. Want veel analyses en data worden tegengehouden door onze strenge ballotagecommissie: “Onwaarschijnlijk”, “Niet relevant genoeg” of nog erger “fake news”. Maar we wilden u deze, afgekeurde, grafiek als extraatje toch tonen in deze editie, zodat u zelf een oordeel kunt vormen. Veel ouderen stappen op de e-bike voor een rondje fietsen als het weer tenminste mooi genoeg is: niet teveel wind, niet te koud, geen regen. Dat was onze hypothese. Nu zijn weerstatistieken per dag en locatie verschillend; in Groningen kan de zon schijnen terwijl het in Rotterdam regent… Maar toch. Kijk naar week 15, 20 en 26 en je ziet een duidelijke relatie tussen temperatuur en fietsafstand. En kijk tussen week 26 en 38 naar de afstandsgrafiek en de neerslaggrafiek; als er geen of weinig regen valt, neemt de afstand toe en omgekeerd!

Deze week was in het nieuws dat Den Haag 180 miljoen gaat investeren in een groenere stad. Op de laatste slide zien we dat het ook “gratis” kan: gewoon een tijdje geen tram laten rijden en de natuur creëert een mooi wandelpad!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu