Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 12 augustus

Corona-mobiliteit-12-08

Versie woensdag 12 augustus

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 5% minder (maximaal was dit 47%)
 • Vrachtverkeer is 3% hoger dan begin maart (maximaal was een 12% afname)
 • Gebruik OV met 51% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is i.v.m. vakantie 40% lager (was 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen (fiets en lopen) is hetzelfde als begin maart (was 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 77% (dit was 38% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 16% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Enkele opvallende resultaten

 • Het verkeersbeeld op de weg en in het OV wordt nog steeds bepaald door de vakantie en is niet heel erg veranderd sinds vorige week (zie bijvoorbeeld slide 6, 13, 14)
 • Wel zien we dat er, waarschijnlijk door het warme weer, iets meer wordt gefietst en minder wordt gewandeld (slide 20, 47 en let ook op slide 50)
 • Het aantal vluchten in Nederland is nog steeds gehalveerd ten opzichte van 2019, maar er is de afgelopen week wel sprake van een behoorlijke toename, waarschijnlijk door meer vakantievluchten (slide 35)
 • We kiezen in dit warme vakantieweer nog steeds voor veel horeca- en recreatiebestemmingen (slide 40 en 42). We zijn uiteraard benieuwd hoe snel dat mogelijk weer afneemt als de vakantie in de diverse landsdelen (komende week al Noord-Nederland) voorbij is…
 • Er zijn steeds meer signalen dat mensen en organisaties structurele maatregelen nemen die van invloed zijn op de mobiliteit. In deze week van augustus meldden KPN en Unilever (maar zij zijn zeker niet de enigen) dat zij thuiswerken structureel blijven toepassen, mede omdat veel medewerkers het willen. Het lijkt er verder op dat een groep werknemers, als ze dan wel naar het werk moeten reizen, dat bij voorkeur niet meer met het OV wil doen. De BOVAG meldde vorige week al dat er nog nooit zoveel occasions waren verkocht dan in juli (slide 53, ruim 125.000 stuks) en in hun persbericht gaven ze daarbij ook nog eens aan dat volgens onderzoek in opdracht van de BOVAG 175.000 OV-reizigers hebben aangegeven een auto te willen aanschaffen
 • Een zelfde trend zien we bij de tweewielers. Op slide 96 zien we een forse toename in de verkoop van brom- en snorfietsen en speed pedelecs in juli. De verkoopcijfers van e-bikes in juli hebben we nog niet, maar ook daar verwachten we een flinke toename. We denken dat veel mensen die op relatief korte afstand van het werk wonen in het vervolg over zullen stappen naar een of andere tweewieler voor hun woon-werkreis.
 • Bovenstaande signalen en cijfers samengevat zou kunnen betekenen dat in september, als onderwijs en werk weer volop van start gaan, het gebruik van de weg en het OV weliswaar zullen toenemen, maar misschien wel veel minder dan je zou verwachten door het continueren van hoge percentages thuiswerken en digitaal onderwijs in combinatie met een overstap naar individuele vormen van vervoer. Het blijft uiteraard nog even speculeren; we zijn heel benieuwd wat de cijfers in september echt zullen laten zien! Natuurlijk blijven we jullie daar over informeren…

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu