Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19 | 1 juli

Monitoring_COVID-19_Juli-1

Versie woensdag 1 juli

Het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft wekelijkse een rapportage uit van de effecten van corona op mobiliteit. Wekelijks houden wij u op de hoogte van de laatste updates.

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 3% minder (maximaal was dit 41%)
 • Vrachtverkeer is 3% hoger dan begin maart(maximaal was een 5% afname)
 • Gebruik OV met 62% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag

 • Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 30% (dat was 51% minder)
 • De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 16% gestegen (dit was 58% meer)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 69% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • Het aantal ongevallen is t.o.v. 2019 met 28% gedaald, het aantal gewonden met 24%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald
 • Verkeerslawaai is met 6-7 dB afgenomen

Regels vanaf 1 juli in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
 • U moet reserveren. En u krijgt een gezondheidscheck.
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu