Over Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle

Zwolle Kampen is een bereikbare en gastvrije regio. Door de centrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat onze regio al jarenlang zien tot de best economisch presterende regio’s van het land te behoren. Toch staat de goede bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer door de groei van de (auto)mobiliteit onder druk. Om voor onze bezoekers, werknemers, klanten e.d. goed bereikbaar te blijven werken overheid en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren.

Het uitgangspunt hierbij is het Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle van de bestaande infrastructuur. We bieden reizigers maatregelen die hen in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Samen creëren we aantrekkelijke reisalternatieven voor meer vrijheid in werk- en reistijden. Samen zorgen we dan voor een comfortabele manier van reizen en verblijven naar en in de regio Zwolle Kampen.

Menu