Fietsmaatjes werkt en blijft werken!

De fietsactie Fietsmaatjes is achter de rug. Sinds de start van deze duurzame fietsactie pakken ruim 5.000 medewerkers van zo’n 300 Overijsselse werkgevers de fiets. En de resultaten zijn fantastisch.

De deelnemers reden voorheen met de auto naar het werk. Nu hebben ze in een half jaar samen ruim 3,4 mln. km geregistreerd gefietst. Dat is ruim 4x op en neer naar de maan. Een geweldige prestatie! Daardoor is de uitstoot van ruim 400 ton CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan de gezamenlijke CO2 uitstoot van 100 huishoudens in één jaar. Daarnaast hebben de deelnemers in totaal meer dan 105 miljoen kcal. verbrand. Dit staat gelijk aan bijna 1,4 miljoen glazen frisdrank. Duurzaam én gezond!

Onder de medewerkers was de verhouding buddy’s (die al naar het werk fietsten) – deelnemers 1 : 2,5 (dus 1 buddy heeft gemiddeld met 2,5 deelnemers meegedaan). De gemiddelde woon-werkafstand van de deelnemers is 8,3 km. Een buddy heeft door zijn inspanningen gemiddeld €166 aan beloning ontvangen en een deelnemer gemiddeld €182.

Reden om Fietsmaatje te worden
Meer dan 4.500 Fietsmaatjes hebben gehoor gegeven om aan het eind van de actieperiode een digitale vragenlijst in te vullen. Wij hebben zowel deelnemers en buddy’s gevraagd. Hier kwamen diverse redenen uit om Fietsmaatje te worden. Voor 40% van de deelnemers is gezondheid de belangrijkste reden om deel te nemen, gevolgd door de financiële beloning (17%) en fietsbare afstand (14%). Voor buddy’s ligt dat anders. Onder hen doet 30% mee vanwege het geld, om gezondheid van collega’s te stimuleren doet 27% mee en 17% doet mee op verzoek van een collega.

Aanmoediging buddy’s
Ruim de helft van de buddy’s zegt tijdens de fietsactie minimaal een paar keer per maand deelnemers te hebben aangemoedigd (vaker) te gaan fietsen. Slechts 6% van de buddy’s heeft nooit deelnemers aangemoedigd, meestal omdat het niet nodig was. 49% van de deelnemers zegt door de aanmoedigingen veel (13%) of wat vaker (36%) te zijn gaan fietsen. 65% geeft aan na afloop van de actie absoluut zeker te blijven fietsen; 28% waarschijnlijk.

Langetermijnresultaat
De redenen liggen in lijn met het uitgevoerde onderzoek naar ‘het effect van Fietsmaatjes op langere termijn’, eind 2019. Voor dit onderzoek is een vragenlijst toegestuurd naar de 1.900 deelnemers van de vorige Fietsmaatjes van 2 jaar geleden. Ruim 900 deelnemers hebben deze digitale vragenlijst ingevuld. Na 2 jaar blijkt dat de meeste respondenten, die eerder met de auto naar het werk reden, nog steeds naar hun werk fietsen. 85% fietst minimaal 1 dag in de week naar het werk. En 62% gebruikt de tweewieler zelfs 3 dagen of meer per week.

De respondenten die eerder met de auto naar het werk gingen en nu op de fiets stappen, doen dit vooral vanwege hun gezondheid en fitheid (56%), omdat het simpelweg goed bevalt (20%) of vanwege de besparing op de autokosten (13%).

En ook aanmoedigen werkt structureel. 40% van de buddy’s zegt hun voormalige deelnemers nog af en toe tot regelmatig aan te moedigen. Zelfs 2 jaar na de fietsactie!

Sluit gratis aan als partner
Fietsmaatjes levert veel op: voor uw organisatie, werknemers en het milieu. Sluit direct aan als mobiliteitspartner en zet een eerste stap naar een duurzaam mobiliteitsbeleid. Mail naar: info@werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl.

Fietsmaatjes
Menu