BITS project in Antwerpen wint Verkeersveiligheidsprijs

Met gedragsonderzoek door middel van 3D-cameratechnologie werkt Antwerpen in een pilot aan het verminderen van ongevallen op fietssnelwegen. Met behulp van 3D-cameratechnologie werd het gedrag van weggebruikers op een risicolocatie gemonitord.

De trajecten en snelheidsprofielen van alle verkeersdeelnemers werden in kaart gebracht. Vervolgens berekende algoritme in welke specifieke situaties het bijna tot een ongeval kwam. Dagelijks werden gemiddeld 24 bijna-ongevallen tussen fietsers gedetecteerd.

Uit de analyse blijkt dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld acht per dag) bijna even hoog is als het aantal bijna-ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer (gemiddeld zeven per dag). De inzichten uit de data zullen helpen bij de ontwikkeling en implementatie van effectievere verkeersveiligheidsmaatregelen van deze en vergelijkbare locaties.

Provincie Antwerpen is een van de 10 partners van het BITS (Bicycle & Intelligent Transport Systems) project. Deze partners uit INTERREG North Sea Region (NSR) hebben de handen ineengeslagen om projecten uit te voeren waarin ICT wordt geïmplementeerd om fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken. Deze vorm van ICT staat bekend als ITS (Intelligent Transport Systems). Daarnaast wordt fietsdata verzameld en uitgewisseld. Met als doel om een stijging van 10% van het fietsgebruik en een daling van 9% CO2-uitstoot te realiseren.

Provincie Overijssel is lead partner in het BITS project en kijkt uit naar de andere resultaten van eigen projecten en van de BITS partners. Het bekroonde 3D-cameraproject in de provincie Antwerpen laat duidelijk zien dat ITS kan helpen om de veiligheid van fietsers te verhogen. Andere ITS-implementaties in het BITS project zullen laten zien dat ITS ook de snelheid, het comfort en de fietservaring kan verbeteren. ITS maakt fietsen slimmer en dus aantrekkelijker!

Voor meer details over de pilot in Antwerpen en de opgehaalde data, zie de video van de Provincie Antwerpen: https://www.youtube.com/watch?v=hOafqyLx128. Volg het BITS project op TwitterFacebook en LinkedIn. Bekijk ook de website voor meer informatie en de deelnemende partners. Note voor redactie: Neem bij vragen contact op met Ayse Sumer via a.sumer@cyclingindustries.com.

Menu