Vitaliteitsonderzoek van start: Wat is het effect van fietsen op de gezondheid?

Met het Vitaliteitsonderzoek onderzoekt de provincie Overijssel wat het effect is van fietsen op gezondheid. Medewerkers van vijf grote Overijsselse organisaties doen mee aan het onderzoek: Abbott, Apollo Vredestein, ROC van Twente en gemeente Enschede.

Onderzoeksopzet
110 testpersonen gaan gedurende 5 maanden naar het werk fietsen. Met fysieke metingen, vragenlijsten en groepsgesprekken wordt op verschillende momenten de gezondheid gemeten. In januari vinden de fysieke metingen plaats, de fietsperiode start op maandag 31 januari en loopt t/m vrijdag 17 juni. Eind juli worden de resultaten van het vitaliteitsonderzoek verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tigra.

Fietsmaatjes-app
De fietsritten worden gedurende het onderzoek geregistreerd met de Fietsmaatjes-app. De 110 testpersonen bestaan uit 80 Fietsmaatjes-deelnemers die gewend zijn met de auto naar het werk te rijden en ongeveer 30 buddy’s die al hoofdzakelijk naar het werk fietsten. Buddy’s en deelnemers vormen een team. De buddy’s moedigen hun teamgenoten aan om zoveel mogelijk te fietsen. Hoe vaker er naar het werk wordt gefietst, hoe hoger de beloning.

Meer informatie
Heb je vragen over het vitaliteitsonderzoek? Neem contact op met de helpdesk via vitaliteitsonderzoek@overijssel.nl of 06 – 13 56 48 49 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 – 11.00 uur).

Menu