Samenwerken in gebieden

De oplossing voor een betere bereikbaarheid hoeft u als ondernemer niet alleen te bedenken. Binnen Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle werken overheid en bedrijfsleven samen aan een bereikbare en gastvrije regio. Dit doen we met koplopers. De koplopers zijn een selecte groep werkgevers, publiekstrekkers en verladers. Met de koplopers zetten we gebiedsgericht initiatieven en acties op die de bereikbaarheid vergroten. Een gebied is meestal een bedrijventerrein of een combinatie van bedrijventerreinen.

In de regio Zwolle Kampen werken we in acht gebieden aan een betere bereikbaarheid. De koplopers zijn de spil in de gebiedsgerichte aanpak. Samen met de mobiliteitsmakelaar van Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle betrekt de koploper nieuwe werkgevers uit het gebied in de samenwerking.

Uiteraard hoeft u niet te wachten tot u wordt uitgenodigd door Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle om samen te werken. Wilt u nu al meewerken aan een betere bereikbaarheid en partner worden van Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle? Neemt u dan contact op met Tineke de Nooij of Ellen de Vries.

Bent u benieuwd wat Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de film.

Menu