Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio

Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio

Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Overijssel te verbeteren stelt de provincie Overijssel in 2021 ruim 23 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke en provinciale projecten. Deze projecten zorgen voor meer comfort en veiligheid op de fietspaden, een verbetering van de verkeersveiligheid voor lokale en provinciale wegen en zet in op duurzamer verkeersgedrag. Naast de investering van de provincie draagt het Rijk ook 3,5 miljoen euro bij via de investeringsimpuls Verkeersveiligheid. In combinatie met de gemeentelijke en Rijksbijdragen wordt hierdoor circa 50 miljoen euro geïnvesteerd in mobiliteit in Overijssel.

In totaal zijn er, samen met gemeenten, 57 projecten geselecteerd die in 2021 kunnen starten. Deze projecten dragen bij aan het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbeteringen van lokale routes en kruispunten. Deze projecten dragen bij aan de ambities van de provincie en gemeenten om de verkeersveiligheid te vergroten en het fietsgebruik te stimuleren. Door in te zetten op fietsprojecten wordt daarnaast een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van CO2-reductie. De provincie heeft gezocht naar mogelijkheden om versneld investeringen te doen om in deze coronatijd bij te dragen aan de bestendiging van economische activiteiten. Dit heeft ertoe geleid een aantal projecten eerder wordt gerealiseerd.

Samen werken aan slimme, veilige en duurzame mobiliteit en steden

De provincie wil Overijssel bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Dat betekent dat de provincie manieren van vervoer aanmoedigt die zuinig met de ruimte omgaan en een positieve bijdragen leveren aan de leefomgeving. Bijvoorbeeld fietsen. In dat kader wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de snelfietsroute Zwolle-Hardenberg, de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verkeerveilige schoolomgevingen en het zoveel mogelijk scheiden van auto en fietsverkeer.

Iedereen elke dag weer veilig thuis

Een verandering van de inrichting op straat is een ideaal moment om de verkeersdeelnemers bewust te maken van mogelijkheden voor duurzamer en verkeersveiliger gedrag. De provincie vraagt de gemeenten om bij de uitvoering van infrastructurele projecten ook bijbehorende gedragsmaatregelen uit te werken. Bij verkeersveiligheid ligt hierbij de focus op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Bij verbetering van het fietsnetwerk ligt de focus op communicatie over mogelijkheden voor duurzame vormen van vervoer. Bij alle gedragsmaatregelen is samenwerking met partners zoals scholen, politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland, maatschappelijke organisaties zoals VVN en ANWB en ook werkgevers belangrijk. De gezamenlijke aanpak draagt bij aan het doel wat de provincie heeft: ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’.

Menu