Overijssel blijft thuis: ochtend- en avondspits bijna helemaal verdwenen

Rustige wegen, bijna tot geen files en een heleboel tijdbesparing bij werknemers. Een positief gevolg van het coronavirus is dat de ochtend- en avondspits bijna helemaal zijn verdwenen.

Ochtend- en avondspits structureel laten verdwijnen

De verkeersdrukte is in Overijssel tijdens de spitsuren sneller afgenomen dan gemiddeld, met ongeveer 25% vergeleken met begin maart. In de avonduren is een nog sterkere daling te zien. Dat is volgens de NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) mogelijk het gevolg van maatregelen en oproepen om het aantal sociale en recreatieve verplaatsingen te beperken. 

Maar is het mogelijk om een rustige ochtend- en avondspits voorgoed vast te houden? Zo ja, wat is hiervoor nodig? Om een rustige spits vast te houden, is gezamenlijke en bewuste verandering van het reisgedrag nodig. Waarbij mensen daadwerkelijk meer gaan thuiswerken en flexibele werktijden hebben. Ook na de coronapandemie. Een oplossing om dit structureel vast te houden is een kosteloos thuiswerkplan voor uw organisatie. Zodat u ook na corona structureel kunt blijven thuiswerken en waar nodig is, flexibel naar kantoor gaat.

Drukte in Overijssel neemt sneller af dan in Gelderland en Flevoland

Naast dat de spits rustiger is in Overijssel, nam ook de algemene drukte de wegen af. De verkeersdrukte begon vanaf de eerste dag van de tweede lockdown (dinsdag 15 december) af te nemen. Maar lang niet zoveel als tijdens de eerste lockdown in maart. Dat meldt het NDW. In Overijssel is de afname het snelst ten opzichte van de drukte in de zomer, maar in Gelderland is het momenteel het rustigst op de weg. Vooral op de snelwegen nam het verkeer af.

Midden december was het aantal auto’s op de snelweg 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen van kracht waren. De drukte is in Flevoland met maar 13 procent gedaald. In de provincie Gelderland ligt dat percentage juist hoger: 19 procent. In de weken voor de nieuwe lockdown was het telkens nog 15 procent rustiger in het land op dinsdag. 

In Overijssel is het sinds de zomer de verkeersdrukte snel afgenomen. Ten opzichte van de ‘ topdrukte’ rond eind juni is er nu 25 procent minder verkeer op de weg. Ook in Gelderland is er aanzienlijk rustiger. In Flevoland lijken de beperkende maatregelen de minste invloed te hebben. Op de regionale wegen is het verkeer ook afgenomen, maar wel minder dan op de snelweg. ,,Dat zou een indicatie kunnen zijn dat korte afstandsverplaatsingen minder worden geraakt door de maatregelen dan lange”, schrijft een onderzoeker van de NDW hierover.

Files in de spits definitief laten verdwijnen

Kortom, een positief gevolg van de coronapandemie is dat de wegen in Overijssel een stuk rustiger zijn. Of dit zo blijft ligt aan de eisen van u als werkgever en het gedrag van uw medewerkers. Om u op weg te helpen, ook na de coronaperiode, kunt u kosteloos het Thuiswerkplan aanvragen. Het doel van de subsidieregeling is werknemers planmatig een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit. Alleen op die manier kunnen wij samen de files definitief laten verdwijnen.

Menu