Effecten COVID-19 op mobiliteit

Effecten COVID-19 op mobiliteit

Versie woensdag 3 juni 2020

De langzame stijging van het autoverkeer van de afgelopen tijd zet zich ook deze week weer door; echte spitsen zijn er nog niet, maar vooral in de daluren zijn de intensiteiten weer vrijwel normaal. Het lijkt erop dat de lagere aantallen verplaatsingen voor het werk gecompenseerd worden door andere motieven, zoals winkelen, dagjes uit of op bezoek gaan, de kinderen naar sport of school brengen etc.

Verplaatsingen in het OV zijn wel iets gestegen maar liggen nog erg ver onder het oude niveau, terwijl de fietsverplaatsingen lijken te blijven groeien.

We zijn natuurlijk benieuwd wat de effecten zijn van de verdere versoepelingen van de maatregelen. De achtergrondrapportage heeft als doel 1 inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen.

Bekijk hier de rapportage.

Menu