Coronajaar zorgt voor minst aantal verkeersdoden in Oost-Nederland sinds 2015

Coronajaar zorgt voor minst aantal verkeersdoden in Oost-Nederland sinds 2015

Het aantal verkeersdoden in Oost-Nederland (Flevoland, Gelderland en Overijssel) is in het coronajaar 2020 aanzienlijk afgenomen. In totaal kwamen in deze drie provincies 142 mensen om bij een verkeersongeluk. Vijf jaar geleden waren dat er nog 168.

Vorig jaar kwam het aantal verkeersdoden in deze drie provincies overigens uit op 160. Van de 142 verkeersdoden in 2020, vielen er 85 in Gelderland, 47 in Overijssel en 10 in Flevoland, waarmee de laatste provincie het minst aantal verkeersdoden telde van heel Nederland.

Gelderland noteerde met het aantal verkeersdoden een daling van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, Overijssel noteerde een afname van 17,5 procent en Flevoland van 37,5 procent. De landelijke daling bedroeg 7,7 procent.

Groot aandeel e-bikers

In heel Nederland kwam het aantal verkeersdoden in 2020 uit op 610. Dat waren er 51 minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2015, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam onder alle verkeersdeelnemers af, behalve onder fietsers. Het aantal dodelijke slachtoffers in deze categorie (229) betekende het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar tijd. Opvallend: een derde (74 mensen) verongelukte op een e-bike.

Auto

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder inzittenden van auto’s, nam het sterkst af in 2020 ten opzichte van 2019: 195 om 153. In 2020 overleden er verder nog 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Minder druk

De reden dat er minder verkeersdoden zijn gevallen, is corona. Vanaf half maart (toen de eerste coronagolf zich aandiende) werkten veel mensen thuis en noteerde de Nationale Databank Wegverkeergegevens aanzienlijk minder verkeersintensiteit.

Relatief gezien nam het aantal dodelijke slachtoffers echter minder af dan de verkeersintensiteit. Volgens de politie reden auto’s tijdens de lockdowns harder, met relatief meer ongevallen in de bebouwde kom tot gevolg.

Volgens Erik Donkers (expert verkeersveiligheid van verkeerskundig ict-bureau Via) lopen daardoor voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers meer risico op een verkeersongeval. ,,Zij profiteren er veel minder van dat het door de coronamaatregelen rustiger op de weg is”, concludeerde Donkers eerder in de Stentor.

Bron: De Stentor

Menu