Actieplan gemeente wil Zwollenaren meer laten fietsen

Over zes jaar moet het aantal fietskilometers dat wordt afgelegd in Zwolle 20 procent hoger zijn dan in 2017. Dat doel is geformuleerd in de gemeente in het actieplan Zwolle wereldfietsstad. Fietsen is volgens het college niet alleen goed voor de economie en de gezondheid van de inwoners, maar zorgt er daarnaast voor dat het verkeer in de stad niet gaat vastlopen. De komende tijd worden verschillende maatregelen uitgevoerd om fietsers te stimuleren.

Zwolle Fietsstad

In 2014 werd Zwolle al uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. In vrijwel geen andere stad ter wereld wordt meer en vaker gefietst dan in Zwolle. Zwollenaren houden van op de fiets naar je werk, de supermarkt of de binnenstad. Vele decennia aan fietsinvesteringen en -beleid hebben Zwolle een gastvrije, vitale, leefbare en verkeersveilige stad voor bewoners en bezoekers gemaakt. Die lijn wil de gemeente vasthouden en doorontwikkelen.

Diverse redenen waarom Zwollenaren fietsen

De redenen waarom Zwollenaren op de fiets stappen verschillen van mens tot mens: fietsen is gezond, goedkoop, laagdrempelig en klimaatvriendelijk. Om te zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is om op de fiets te stappen, zorgt de gemeente voor veilige routes en vlotte verbindingen. Om die 20% toename mogelijk te maken, richt de gemeente zich op de volgende hoofdlijnen:

  • Inwoners stimuleren om binnen de stad (en de wijken) nog vaker de fiets te pakken door te blijven werken aan veilige en comfortabele fietsroutes en goede voorzieningen.
  • Zwollenaren verleiden om op de fiets naar het werk te gaan door voor alle afstanden tot ca. 15 km de fiets te bevorderen.
  • Fietsen naar school voor kinderen, scholieren en studenten aantrekkelijk maken en ervoor zorgen dat ieder kind veilig kan fietsen.
  • Aantrekkelijke routes en opstaplocaties voor lopen en fietsen voor recreatieve en sportieve fietsers.
  • Fietsen voor iedereen toegankelijk laten zijn en blijven.

Fietsdoelstellingen

De gemeente vindt fietsen gezond, en belangrijk, bijvoorbeeld als vorm van toerisme of ontspanning en als stimulans voor de regionale economie. En fietsen draagt bij om de doelstellingen uit de Omgevingsvisie en mobiliteitsvisie (mede) te bereiken.

“Als we bijvoorbeeld willen dat de stad bereikbaar blijft voor iedereen, zonder dat het verkeer vastloopt, zullen we fietsen en wandelen aantrekkelijker moeten maken. Door meer te fietsen kunnen we de gezondheid van inwoners verhogen, blijft de stad bereikbaar en dragen we bij aan onze klimaatdoelen,” aldus waarnemend wethouder Ed Anker.

Pilot Hessenpoort

Zo wordt op de werklocatie Hessenpoort de toepassing van dynamische verlichting (met bewegingssensoren) getest, met daaraan gekoppeld het verzamelen van fietsdata. Op een aantal plekken worden sensoren ingevoerd om fietsers voorrang te geven bij verkeerslichten. Het project snuffelfietsen wordt opgeschaald, zowel in aantal fietsers als in het aantal data dat wordt verzameld (bijvoorbeeld ook data over de kwaliteit van het wegdek). En er worden verschillende innovaties getest om de veiligheid van fietsers bij kruisingen te verhogen. De gemeente belooft dat daarbij de privacy gewaarborgd blijft.

Zwolle is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor de regio Zwolle. Om de groeiende verkeersdruk vanuit stad en regio te faciliteren, wil de gemeente ook extra inzetten op lopen. In Zwolle wil de gemeente ruim baan voor fietsers en wandelaars.

Het college heeft het actieplan Zwolle wereldfietsstad ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij gaan hier in september over in debat met elkaar.

Menu