Carpoolplaats A28

In de praktijk blijkt dat carpoolplaats ‘De Lichtmis’, die dagelijks ruimte biedt aan 89 carpoolplekken, niet over voldoende ruimte beschikt. Om het voor meer mensen mogelijk te maken de auto tijdens de spits te laten staan, is uitgekeken naar een extra carpoolplaats. Een duurzame oplossing is gevonden op het naastgelegen parkeerterrein bij horecagelegenheid de Koperen Hoogte.

Een deel van het parkeerterrein van de Koperen Hoogte aan de A28/Nieuwleusen wordt ingezet als carpoolplaats. Met ruime en veilige carpoolplekken voldoet dit terrein aan alle wensen. Deze extra carpoolplaats is een pilot van Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle en gemeente Staphorst. De pilot is in juni gestart en duurt zes maanden. De proef moet uitwijzen of deze nieuwe carpoolplaats kans van slagen heeft. Hierna wordt gekeken of de carpoolplaats structureel ruimte kan bieden aan zo’n 75 tot 100 carpoolplekken.

De carpoolplaats is gelegen aan de Lichtmisweg 51 in Zwolle. De ligging bij horecagelegenheid de Koperen Hoogte biedt mogelijkheid tot het gebruik van de horecafaciliteiten zoals het restaurant, toiletten en vergaderruimtes.

Menu