Carpool-app Toogethr

Toogethr biedt slimme technologie voor carpoolen en parkeren aan. Zij koppelen via algoritmes reizende collega’s aan elkaar en zorgt dat ze gemakkelijk kunnen parkeren. Carpoolen is simpelweg aantrekkelijk voor mensen, omdat medewerkers gratis kunnen parkeren. Door samen rijden te stimuleren zorgt Toogethr ervoor dat de parkeerdruk vermindert, de bereikbaarheid verbetert en het woon-werkverkeer verduurzaamt in Overijssel.

Daarnaast zorgt deze carpoolapp dagelijks voor spitsmijdingen en voor CO2 reductie. Dit tonen zij aan in hun effectrapportages. Daarom is voor de ontwikkeling van de carpoolapp Toogethr een vergoeding uit de subsidieregeling gerealiseerd.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Voorbeelden uit de praktijk

  MST heeft gekozen voor de inzet van carpoolapp Toogethr. Al met al zijn er bij het ziekenhuis zo’n 500 carpool badges in omloop. Deze zijn 1 jaar geldig. Bovendien krijgen forenzen bij Medisch Spectrum Twente een gratis parkeerplek in de parkeergarage als ze carpoolend naar het werk reizen. Een bijzonder privilege, omdat alle andere parkeerders bij MST moeten betalen voor hun parkeerplek.

  Recentelijk heeft Toogethr bijvoorbeeld zuivelbedrijf Danone geholpen bij de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk voor haar personeel nadat het mondiale hoofdkantoor met 1800 medewerkers verhuisde van Schiphol naar Hoofddorp. De nieuwe locatie heeft 180 parkeerplaatsen, terwijl de vorige locatie meer dan 350 parkeerplaatsen had. Toogethr zorgde voor een oplossing met ridesharing, parking en shuttlebussen.

  Gerelateerde projecten

  Menu